Skadedjur Skåne

Besväras du av skadedjur i Skåne? Vill du motverka besök av råttor? Klart du vill! Vi på Råttstopp hjälper dig över hela Skåne.

Råttor är väldigt oberäkneliga djur och kan ta sig in på väldigt oanade och omöjliga sätt i en bostad som vi människor aldrig tänkt på. De kan bland annat klättra flera våningar på insidan av ett vertikalt avloppsrör,  hoppa flera meter och ta sig in i små, trånga hål. Skadedjur och råttor har förmågan att hitta mycket godsaker i våra hus och hem om vi inte ser till att förvara eller hantera det på rätt sätt. Det finns tre anledningar till varför de söker sig in till våra bostäder och det är för att söka skydd, för att hitta föda samt för att bygga bo och föröka sig. Läs mer om hur vi bekämpar råttproblemen. 

Vi hjälper dig med skadedjur i Skåne

Om du misstänker att du har råttor i hemmet, är det väldigt viktigt att du agerar snabbt för att få en insikt i hur omfattande angreppet är. Det är också väldigt viktigt ur hälsoskäl, för att minska hälsoriskerna dessa gnagare kan komma att orsaka. Av dessa anledningar är det en god ide att motverka råttor och skadedjur redan innan de ens tagit sig in i bostaden. Tidiga tecken på att råttor har lyckats ta sig in i ens hus är när man hör dem i väggar eller på vinden, samt att man kan hittar deras spillning som ser ut som små svarta riskorn.

Vi finns i Skåne och besöker dig på plats. Med prisvärda såväl som miljövänliga lösningar använder vi oss av en trygg och testad metod som ger resultat. Med hjälp av elektroimpulser stoppar / hindrar vi råttorna från att ta sig in i fastigheter via avloppssystemet.

Kontakta oss redan idag för ett kostnadsfritt första besök och likaså kostnadsfri offert. När vi sedan har en överenskommelse påbörjar vi arbetet med installationen av råttstoppet.

 

Råttstopp för bostadsföreningar och företag

Vi förebygger eventuella råttproblem. En testad och trygg metod. Kontakta oss på Råttstopp så hjälper vi er.

Copyright © 2020 Råttstopp.nuAlla rättigheter reserverade.