Råttor i avloppet

Besvärar råttor i avloppet dig och din fastighet? Vi kan hjälpa dig att installera ett råttstopp!

Det är ett vanligt problem att fastigheter har råttor i avloppet. Råttor som är skadedjur tar sig in via små hål eller söndriga rör in till fastighetens avloppssystem. De har lätt att ta sig fram i avloppen och rören under marken. Detta då de är riktigt duktiga simmare, klättrare och kan även hoppa upp till en meter utan någon ansats. 

De är trots sin storlek på upp till 25 cm utan svans inräknat väldigt rörliga och anpassningsbara i kroppen. Detta gör att de kan ta sig igenom utrymmen med samma diameter som en enkrona dvs ca 20 mm. Råttor trivs i kloakerna och där det finns sopor samt annan mat. De kan även utgöra problem för avloppen då de kan angripa avloppsledningar. 

Råttor kan även få upp till 1 000 ungar per år och är därmed väldigt snabba på att föröka sig, vilket blir ett stort problem om din fastighet besväras av råttor. Ett litet problem med någon råtta kan därmed snabbt innebära ett väldigt stort och svårt problem med väldigt många råttor. Läs mer om hur vi bekämpar råttproblemen.  

Vad kan du göra mot råttor i avloppet?

Du som fastighetsägare har eget ansvar för att ha en råttfri bostad. I en bostadsrättsförening är det dock styrelsen som brukar ha det huvudsakliga ansvaret för dessa typer av problem. 

Detta kan du lösa genom att vi installerar ett elektroniskt råttstopp i din fastighet. De elektroniska råttstoppet skickar elektroimpulser som hindrar råttorna från att ta sig in i bostaden. Detta är ett effektivt, ekonomiskt och miljövänligt sätt att bli kvitt skadedjuren. Vi installerar råttstoppet i början av avloppssystemet för att råttorna inte ska ha tillgång till övriga avlopp i byggnaden och stängs därför utanför systemet. 

Kontakta oss idag för att få hjälp med råttor i avloppet!

Råttstopp för bostadsföreningar och företag

Vi förebygger eventuella råttproblem. En testad och trygg metod. Kontakta oss på Råttstopp så hjälper vi er.

Copyright © 2020 Råttstopp.nuAlla rättigheter reserverade.