Råttproblem

Har du råttproblem i din fastighet? Isåfall kan vi på Råttstopp hjälpa dig att få bukt på skadedjuren. 

Det vanligaste problemet med råttorna är att de tar sig in i fastigheten via avloppet. Att ta sig igenom trånga passager och smala utrymmen är för en råtta inget större problem. De kan nämligen ta sig igenom en diameter på 20 mm vilket kan liknas med diametern på en enkrona. De blir 1-3 år gamla och upp till 25 cm långa utan svansen inräknad. Förutom detta är de även väldigt snabba på att föröka sig och ett råttpar kan få upp till 1 000 ungar per år. De är även väldigt duktiga på att hoppa, simma och klättra. De kan hoppa upp till en meter utan ansats och kan klättra flera våningar horisontellt i tex avloppsrör. Då de är duktiga simmare är vatten i avloppet inget problem för en råtta. Läs mer om hur vi bekämpar råttproblemen. 

Att göra mot råttproblem

Att ha råttproblem är krävande och otrevligt. Men för dig som fastighetsägare finns det åtgärder att ta till mot råttproblemen. Vi erbjuder ett elektroniskt råttstopp som vi installerar i avloppssystemet till fastigheten. De elektroniska råttstoppet är ett effektivt, ekonomiskt och miljövänligt sätt att få bukt på och slippa skadedjuren. Råttstoppet skickar elektroimpulser som förhindrar råttorna från att ta sig in i fastigheten via avloppssystemet. Detta genom att råttstoppet placeras på grundnivå eller marknivå eller i källaren för att stänga bort råttorna från att nå resterande delen av fastigheten. 

Andra åtgärder du som fastighetsägare kan göra är att se till att det finns vattenlås och golvbrunn i lägenheterna men även i andra utrymmen såsom i källaren. Se även till så att alla rör är hela och täta så det inte finns hål eller sprickor som råttan kan ta sig in via. 

Kontakta oss på Råttstopp om du vill få bukt på ditt råttproblem i Skåne idag!

Råttstopp för bostadsföreningar och företag

Vi förebygger eventuella råttproblem. En testad och trygg metod. Kontakta oss på Råttstopp så hjälper vi er.

Copyright © 2020 Råttstopp.nuAlla rättigheter reserverade.