Problem med råttor

Har du problem med råttor i din fastighet eller bostad? Råttor som tar sig in i en fastighet via till exempel avlopp är ett vanligt problem. Råttor är ett skadedjur som är kända för att kunna ta sig in genom smala passager och trånga utrymmen, detta trots att de kan bli upp till 25 cm långa utan svansen inräknad. En råtta kan ta sig genom en diameter på 20 mm vilket är lika stort som en enkronas diameter.

Råttor är också snabba på att föröka sig, ett råttpar kan i teorin få 800-1 000 ungar varje år och har en livstid på 1-3 år. En råtta kan hoppa så högt som en meter utan ansats. Förutom detta är de även grymma på att klättra och simma. Råttorna kan klättra flera våningar lodrätt i tex rör såsom avloppsrör och de är inte rädda för vattnet i avloppsrören. Läs mer om hur vi bekämpar råttproblemen. 

Få bukt på ditt problem med råttor

För fastighetsägaren finns det åtgärder att ta till mot problemet med råttor. För att effektivt få bukt på problemet med råttor kan vi installera ett elektroniskt råttstopp i avloppssystemet. Detta kan vi på Råttstopp hjälpa dig som fastighetsägare med. Elektroniska råttstopp innebär elektroimpulser som stoppar och förhindrar råttorna för att ta sig in via avloppssystemet till fastigheten. Detta är en miljövänlig, ekonomisk, enkel och effektiv metod. Vi placerar råttstoppet i servisledningen på markplan, bottenplan eller i källare för att avskärma hela fastighetens avloppssystem från att råttor ska kunna ta sig in. 

Andra saker du som fastighetsägare kan göra som hjälper till mot skadedjuren råttor är att se till att avloppsrör är täta och hela samt att det ska finnas vattenlås som fungerar i alla lägenheter. Även att ha golvbrunnar i lägenheter såsom i källare och andra utrymmen där golvbrunnar kan stoppa råttorna. 

Vi erbjuder hjälp med att lösa problemet med råttor i hela Skåne. Kontakta oss på Råttstopp idag!

Läs gärna mer om råttor i avloppen & råttproblem.

Råttstopp för bostadsföreningar och företag

Vi förebygger eventuella råttproblem. En testad och trygg metod. Kontakta oss på Råttstopp så hjälper vi er.

Copyright © 2020 Råttstopp.nuAlla rättigheter reserverade.