Skadedjur Malmö

Besväras du av skadedjur i Malmö? Vill du motverka besök av råttor? Undvik skador på egendom och sjukdomsrisker, låt oss på Råttstopp hjälpa dig! Otäta avloppsstammar och brunnar kan ge råttor och skadedjur fritt spelrum vilket vi hjälper dig att motverka. 

Råttor kan ta sig in på de mest oanade och omöjliga sätt i ett hus som vi människor aldrig tänkt på. Exempelvis kan de klättra flera våningar på insidan av ett vertikalt avloppsrör,  hoppa en meter och ta sig in i hål som är så små som 20 mm. Skadedjur som råttor är allätare och kan hitta mycket godsaker i våra hus och hem om vi inte ser till att förvara eller hantera det på rätt sätt. Det finns tre anledningar till varför de söker sig in till våra bostäder och det är för att söka skydd, för att hitta föda samt för att bygga bo och föröka sig. Läs mer om hur vi bekämpar råttproblemen. 

Vi hjälper dig med skadedjur i Malmö

Om du misstänker att du har råttor i hemmet, är det viktigt att agera snabbt för att förstå hur pass omfattande angreppet är och för att minska hälsoriskerna denna gnagare kan orsaka. Därför är det alltid bra att motverka råttor och skadedjur innan de ens tagit sig in i bostaden. Tidiga tecken på att råttor har lyckats ta sig in i ens hus är när man hör dem i väggar eller på vinden, samt att man kan hittar deras spillning som ser ut som små svarta riskorn.

Vi finns i Malmö och besöker dig på plats. Vi har prisvärda lösningar och använder oss av en trygg och testad metod som ger resultat. Med hjälp av elektroimpulser stoppar / hindrar vi råttorna från att ta sig in i fastigheter via avloppssystemet.

Kontakta oss redan idag för ett kostnadsfritt förstabesök och likaså kostnadsfri offert.  När vi sedan har en överenskommelse påbörjar vi arbetet med installationen av råttstoppet.

Råttstopp för bostadsföreningar och företag

Vi förebygger eventuella råttproblem. En testad och trygg metod. Kontakta oss på Råttstopp så hjälper vi er.

Copyright © 2020 Råttstopp.nuAlla rättigheter reserverade.